Pre fyzické osoby
Podanie dokumentov s cieľom prijatia na vysoké a stredné školy na území Slovenska
Vybavovanie podnikateľskej činnosti (Slovensko) a účtovníctvo
Zlúčenie rodiny (Slovensko)
Prijatie do zamestnania na základe povolenia na pobyt

Povolenie na prechodný pobyt získavajú tak pri dennej, ako aj externej forme štúdia

Plusy

 • Poskytuje právo na prácu, po uplynutí 10 rokov študentského pobytu je možnosť získať trvalý pobyt.
 • Poskytuje právo paralelne pracovať, slobodne a bez obmedzení cestovať po celej Európe
 • Absolvovať stáž a prax v akejkoľvek krajine EÚ
 • Dostávať štipendium, získané vzdelanie je uznávané vo všetkých európskych krajinách
 • Prestúpiť na iné vysoké školy v rámci EÚ

Mínusy

Nie sú

Povolenie na pobyt na základe podnikateľskej činnosti (pre tých, ktorí chcú začať podnikať samostatne)

Plusy

 • Získanie povolenia na pobyt na území Slovenska na obdobie 2 rokov s možnosťou predlženia
 • Možnosť pracovať na území celej Európskej únie na základe podnikateľskej činnosti
 • Možnosť zlúčenia rodiny
 • Možnosť zabezpečiť štúdium detí v rámci vzdelávacích inštitúcií Slovenskej republiky
 • Možnosť platenia odvodov na dôchodkové poistenie do sociálnej poisťovne Slovenska
 • Po 5 rokoch prechodného pobytu a plnenia daňových povinností je možné získať trvalý pobyt s perspektívou získania občianstva

Mínusy

 • Účtovníctvo si podnikateľ vedie sám, resp. poverí vedením účtovníctva vlastného účtovníka alebo účtovnú firmu

Zlúčenie rodiny (Slovensko)

Plusy

 • legálny pobyt a práca na území Slovenska,
 • cestovanie v rámci EÚ,
 • zlúčenie rodiny,
 • zápis detí do materskej školy, do školy atď.,
 • možnosť predlžiť prechodný pobyt na 5 rokov s ďalšou možnosťou získania trvalého pobytu a perspektívou získania občianstva EÚ

Мínusy

 • V prvom roku po získaní povolenia na pobyt je povolené pracovať maximálne 40 hodín do mesiaca, po uplynutí 12 mesiacov je možné pracovať plnohodnotne (celý pracovný deň a mesiac)

Prijatie do zamestnania na základe povolenia na pobyt

Plusy

 • legálne bývať a pracovať na území  Slovenska,
 • cestovať v rámci EÚ,
 • zlúčenie rodiny,
 • práca pre manžela/manželku,
 • zápis detí do materskej školy, do školy atď.,
 • v budúcnosti vybavenie dôchodku,
 • získať hypotekárny úver a ďalšie,
 • možnosť predlžiť prechodný pobyt na 5 rokov s ďalšou možnosťou získania trvalého pobytu s perspektívou získania občianstva EÚ

Мínusy

 • Viazanie sa na jedného zamestnávateľa, avšak každý má možnosť v prípade prepustenia do 60 dní nájsť si iné zamestnanie a prejsť k novému zamestnávateľovi.
Pre právnické osoby
Medzinárodný výber zamestnancov
Investičné zameranie

Mate nedostatok zamestnancov a uvažujete o prijatí zamestnancov z iných krajín?

Pomôžeme Vám s touto otázkou na všetkých etapách. A poskytneme 100 % garantovanú podporu.

Prednosti

 • Naša centrála sa nachádza v meste Kyjev (Ukrajina)
 • Lokálni partneri v iných krajinách bývalého Sovietskeho zväzu
 • Poskytneme pomoc resp. uskutočnime profesionálny výber zamestnancov a zrealizujeme pracovný pohovor
 • Zabezpečíme ubytovanie
 • Vybavíme všetky potrebné dokumenty
 • Poskytneme dočasných koordinátorov pre komunikáciu v rámci pracovného procesu
 • Zabezpečíme transfery pre pracovné pohovory, podanie dokumentov na cudzineckej polícii

Premýšľate o premiestnení sídla resp. výroby?

Máme pre Vás niekoľko ponúk s výhodnou a optimálnou lokalizáciou, berúc do úvahy bezpečnosť Vašich investícií a podnikania.

Konkrétne:

 • Poskytneme niekoľko lokalít na vyber
 • Poskytneme informácie o investičnej bezpečnosti vybraného regiónu
 • Zabezpečíme zriadenie filiálky resp. výroby
 • Uskutočníme profesionálny výber zamestnancov
 • Poskytneme úplnú resp. čiastočnú podporu podnikateľskej aktivity na všetkých etapách procesu podnikania s kontrolou bezpečnosti.