Sprevádzanie uchádzačov o štúdium na všetkých etapách prijatia na štúdium
100%
Garantované prijatie na štúdium a získanie povolenia na pobyt
Najlepší program zameraný na prijatie absolventov na vysoké a stredné školy Slovenska
Vzdelanie na Slovensku je považované za
jedno z najdostupnejších a najpopulárnejších v rámci Európy.
Posúďte sami:
Študent môže absolvovať stáž na akejkoľvek vysokej škole v rámci Európy
Existuje možnosť prestúpiť a pokračovať v štúdiu v inej krajine
Absolvent získava európsky diplom, čo dáva právo pracovať v ľubovoľnej krajine EÚ
Samotné štúdium je bezplatné (pre občanov Bieloruska, Ukrajiny a Moldavska) resp. dosť demokratické pre obyvateľov iných krajín (okolo 700 – 1000 eur ročne)
Kategórie štúdia
Kategórie
štúdia
Podrobnejšie informácie
Štúdium
na vysokej škole
Podrobnejšie informácie
Štúdium na
strednej škole
Podrobnejšie informácie