Slovensko, Prešov
Axell Kraft s.r.o., ul. 17 Novembra, 100
Náš tím
Alexander Agashton
Konateľ Axell Kraft Slovensko
Nadezhda Pavlenko
Konateľ Axell Kraft Slovensko
Riaditeľ úseku pre prácu с s klientami SNŠ a za jeho hranicami
Stáť sa partnerom
Mgr. Tatarko Alina
Hlavný manažér pobočky
Mng. Holiševska Daria
Manažér pre zamestnanie
Kochanyk Valéria
Koordinátor-prekladateľ